Част от социалните услуги вече ще бъдат безплатни, след като Народното събрание прие изцяло нов Закон за социалните услуги.

© БГНЕС

Хората без доходи ще могат да се възползват безвъзмездно от асистентски услуги, а останалите ще заплащат 10%, 20% или 50% от таксата. Размерът ѝ ще зависи от индивидуалната преценка на всеки случай, която ще се извършва от общинските служители. Цените на платените услуги ще бъдат определени от специална тарифа, разработена след приемането на закона.

Бисер Петков, министъ на труда и социалната политика: Безплатните услуги ще бъдат преди всичко свързани със създаване на родителски капацитет, информиране, консултиране. Услугите, свързани с даване на подслон на лица, които се нуждаят.

В закона за първи път се регламентира асистентската подкрепа като социална услуга. Право на нея ще имат всички хора, които са в невъзможност за самообслужване и хората, които са трайни увреждания и необходимост от чужда помощ.

Хората с увреждания, които не ползват асистентска подкрепа по друг закон имат право на асистентска подкрепа по новоприетия закон..

Срокът за закриване на домовете за деца, лишени от родителски грижи, както и за домовете за медико-социални грижи се определя до 1 януари 2021 г. Определят се и срокове за закриване на домовете за хора с различни увреждания и хора с психични разстройства.