Насилието в детските градини е недопустимо. Вярваме обаче, че видеонаблюдението не е решение. Така няма да се адресират причините за насилието. Камерите като средство означава, че нямаме никакво доверие в педагогическия персонал. Това заяви Йордан Йосифов от Асоциация "Родители" в студиото на "Денят започва".

По думите му образованието не бива да разчита на рестриктивни мерки. Образователна система без доверие не е смислена.

Родителите често поставят скрити камери в дрехите на децата, тъй като не знаят какво се случва с техните деца в училище или детската градина. Техните притеснения не биват адресирани по начин, който може да ги увери, че проблемите могат да бъдат решени.

В дългосрочен план децата ще бъдат непрекъснато наблюдавани. Рано или късно тяхното поведение ще започне да се променя, а поведенческите им модели ще бъдат изградени на базата на това видеонаблюдение, каза още Йордан Йосифов от Асоциация "Родители".