Асоциацията на пенсионерите се готви за протест, ако не бъдат преизчислени и повишени пенсиите на възрастните хора Основното искане на пенсионерите е доходът им да бъде осъвременяван всяка година спрямо средния осигурителен доход за предходната година, а не както е сега с по 2-3% по т.нар. швейцарското правило. От асоциацията заявиха, че ако предложението им не бъде уважено,те дори ще заведат дело срещу България в Страсбург.

Димитър Нинов - експерт в Българската асоциация на пенсионерите: "Прилаганото досега швейцарско правило е довело до ежегодно изоставане на тези пенсии от размерите на новоотпускани пенсии на лица със същия осигурителен принос над 23% от общия брой на всички пенсионери са с пенсии до 161 лева и 38 ст., които живеят на ръба на оцеляването с моного лишения материални, без самочувствие."