Варна има огромен потенциал за развитие на аутсорсинг индустрията. Доказателство за това е изборът на града за технологичен хъб по програмата за регионално развитие на Източна Европа. Как тази идея да започне реално да функционира обсъдиха край Варна водещи мениджъри и собственици на компании от страната и чужбина по време на Петата годишна конференция на Българската аутсорсинг асоциация.

Варна

Тази година акцент на срещата беше дигиталната трансформация в образованието и бизнеса. Развитието на информационните технологии и неограниченият интернет достъп промениха напълно начинът на работа във всички сфери на индустрията.

Ивайло Славов, председател на Борда на директорите на Българската аутсорсинг асоциация: Това означава, че има умни градове, умни машини, има умни системи и умни банки. А умни и дигитални означава, че са много по-насочени към работа със софтуерни приложения и с възмобности за по-бърз достъп за съкращаване на бизнес процесите и тяхното дигитализиране.

Най-бързо развиващият се сектор у нас осигурява около 3.6 на сто от брутния вътрешен продукт на страната. Заетите в бранша надхвърлят 42 000 души. Във Варна през последната година са разкрити около 600 работни места в този сектор.

Ивайло Славов, председателят на Борда на директорите на Българската аутсорсинг асоциация: Това е секторът с най-голям недостиг на кадри по света, което означава, че и у нас кадрите не достигат. Да, налага се да вземем мерки за внасянето на кадри, но и за връщането на българи, които са в чужбина.

В близките години бизнесът ще бъде напълно променен и ще влезе в нова ера на развитие, допълни Славов. За да има бъдеще дигиталната трансформация у нас, младите хора трябва да получат необходимите знания и да осъществят промените в различните сфери на индустрията.