Местен златотърсач откри в Западна Австралия самороден къс злато с тегло 1,4 кг. Паричната равностойност на находката, открита с металотърсач, е 100 000 долара. Независимо, че в тази част на Австралия има големи златни находища, откриването на толкова голямо парче злато се случва рядко. В началото на месеца семейство откри самороден къс злато с тегло около 620 гр.