След аферата с видеозаписа от остров Ибиса и преди извънредните избори в Австрия на 29 септември, политическите сили се споразумяха за нови правила при партийното финансиране.

Забранява се спонсорирането със суми над 7500 евро. Увеличават глобите за надвишаване на разходите за изборни кампании. Въвежда се горна граница за годишно получаване на средства - до 750 000 евро на партия. Желанието на Сметната палата в Австрия, за всеобхватен контрол на всички партийни финанси, не е удовлетворено. Политическите сили го отхвърлят с аргумента, че проверителите на институцията не са независими.