Автобусните превозвачи се обявиха срещу идеята за създаване на Българска автомобилна камара и заплашиха с протести. Не приемат камарата да предлага кои фирми да бъдат лицензирани и кои не. Опасяват се, че така се създават условия за лобизъм и корупция.

Вносителят на законопроекта - депутатът от ГЕРБ Станислав Иванов, увери, че лицензирането ще остане в правомощията на министъра на транспорта, но настоя, че браншът трябва да има един представителен орган.

Българската автомобилна камара трябва да представлява тежкотоварния и автобусен превоз и да контролира бранша, предвижда законопроектът.

Магдалена Милтенова, член на Националното сдружение на автобусните превозвачи: Освен всичко друго това, което е записано в законопроекта е, че министърът ще оправомощава и упълномощава предс. на тази Камара той да издава лицензиите, което е абсолютно недопустимо. За нас това нещо трябва да остане в Министерството на транспорта.
Веселин Дошков, собственик на превозваческа фирма: Конкурент би контролирал и лицензирал конкурента, което е в нарушение на всякакви принципи за свободна конкуренция.

Един от вносителите на законопроекта - депутатът от ГЕРБ Станислав Иванов, отговори, че притесненията на фирмите са неоснователни.

Станислав Иванов, зам.-предс. на Комисията по транспорт, НС, ГЕРБ: Министърът е органът, който издава лицензите. Той може да се съобрази, може да не се съобрази с всяко едно мнение, което е "за" и "против". Ако предложението е, че не бива да се издава, той може да го издаде, защото той не е длъжен 100% да се съобрази със становището на Камарата.

И още - според транспортните асоциации проблемите на тежкотоварния и автобусния превоз са коренно различни, за да бъдат решавани от един орган.

Магдалена Милтенова, член на Националното сдружение на автобусните превозвачи: Няма как да съществува една Камара. Ако това въобще е допустимо и може да съществува, трябва да има Камара на автобусните превозвачи в България и Камара на товарните превозвачи в Б-я.
Станислав Иванов, зам.-предс. на Комисията по транспорт, НС, ГЕРБ: Камарата е разделена на две със законопроекта. Там пише, че ще има част, която е за автобусните превозвачи и част, която ще е за товарните превози. Това е разбираемо, още в началото се съгласихме с техните искания.

Според законопроекта всички превозвачи ще бъдат задължени да членуват в Камарата. Тя - от своя страна - ще следи дали фирмите спазват разпорежданията и изискванията на закона.

Ако законопроектът не бъде оттеглен, на 14 и 25 юни превозвачите ще спрат временно превоза на пътници. Според вносителите със създаването на Камарата държавата ще знае с кого да преговаря в лицето на целия бранш.