Федерацията на потребителите, Българската агенция за безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите ще защитават заедно клиентите от фалшива информация за стоки и услуги. Те подписаха меморандум за съвместно сътрудничество и ще следят за спазването на европейското законодателство при предлагането на различни стоки.

Обединението за сътрудничество между двата контролни органа и неправителствения сектор става под мото "Да спрем фалшивата информация към българските потребители". Причина за създаването му е:

Емил Георгиев, изп. секретар на Федерацията на потребителите в България: Какво ли не чухме за марихуана в лютеница, за олово в риба, за фекалии в питейна вода в Димитровград. Това ерозира доверието на потребителите.

Затова в меморандума е записано, че публичното оповестяване на информация за некачествени храни трябва да е придружено с доказателства от сертифицирани лаборатории.

Димитър Маргаритов, председател на КЗП: Ако сме алармирани от потребителите за някакъв конкретен проблем, свързан с качество на храни, ние ще отнесем този въпрос и до колегите от Агенцията като ще предоставим цялата необходима информация, за да могат да бъдат извършени съответните лабораторни изпитвания, изследвания. Всичко това ще правим координирано разбира се и с Федерацията, от където е възможно, да постъпят такива сигнали.

Заради противоречивите информации за качеството на продуктите, за много от потребителите изборът става все по-колеблив.

Маргарита, потребител: Примерно сиренето. Проверявала съм в интеренет видовете сирeне, кое е ГМО, ное не е ГМО, кое има сух продукт.
Красимир, потребител: Гледам да го избягвам. Няма начин да се провери от какво е направено едно сирене. Как избирате пордуктите който пазарувате? - Трудно.

БАБХ, КЗП И Федерацията на потребителите в България са готови да предложат и законодателни промени, за да помогнат на потребителите да се ориентират по-лесно в избора си.