12 омбудсмани от балканските страни се срещнаха в София по покана на българския обществен защитник Мая Манолова. По време на форума беше създадена неформална мрежа за сътрудничество между тях. Събитието е в контекста на българското европредседателство и е в партньорство с македонския омбудсман.

Механизми за активна защита на гражданите обсъдиха обществените защитници от Балканите. Чрез създадената днес неформална мрежа на балканските омбудсмани се осигуряват бързи канали за връзка между тях и взаимна подкрепа при решаване на трансгранични казуси.

Мая Манолова - омбудсман: Например сътрудничество в случаите с осъжданията на български граждани в Гърция заради проблемите с регистрацията на български автомобили.

Създаването на балканската мрежа цели да окаже подкрепа и на омбудсманите, които са обект на натиск от страна на властите, заяви Манолова. 12-те омбудсмани обсъждаха и възможности за защита на социалните и икономически права на гражданите.

Васка Мустафа - зам. омбудсман на Македония: Човешките права не познават граници, винаги, когато трябва да се помогне на гражданин без разлика дали живее в държавата, която ние представляваме, или неговият живот е в държавата на някоя от нашите близки съседи, винаги има нужда от работа между институциите.

Това е първо издание на регионалния форум. За председател на мрежата на балканските омбудсмани беше избрана Мая Манолова.

Мая Манолова събира омбудсманите от балканските страни

Мая Манолова събира омбудсманите от балканските страни

Неформална мрежа за сътрудничество на омбудсманите от Балканите ще бъде създадена днес по време на международен регионален форум. Той се провежда по и...