Над половината от учените на БАН ще се пенсионират до шест години. Това заяви председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски, който отчете дейността на БАН за миналата година пред депутатите в Народното събрание. По думите му, управляваната от него институция продължава да усеща сериозен недостиг на средства.

Само трима са учените в БАН на възраст под 26 години, показва доклада за дейността на Академията. Над половината от работещите там навлизат в пенсионна възраст, предупреди академик Юлиан Ревалски.

Акад. Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките: Виждате, че започваме да оставаме с критично малко учени, които водят младите ни колеги, така че апелът тук е да се формира една устойчива политика за развитие на научния потенциал, не само в Българската академия на науките, но и във висшите училища.

Основна причина за недостига на млади учени по думите на председателя на БАН е хроничното недофинансиране и оттам ниското заплащане в академията.

Акад. Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките: Ние готвим млади хора, подготвяме ги на високо ниво и те след това напускат страната.

Въпреки че годишният бюджет на БАН е над 161 млн. лв, над половината от тях отиват за заплати, които остават на ниско равнище. Отделно липсват пари и за поддръжка на сградите на академията.

Станислав Станилов, Обединени патриоти: Ако не вземем мерки и не престанем да се отнасяме към изследователската наука по този начин, по който сме се отнасяли досега, всички усилия ще бъдат напразни и ще продължава да се говори, че икономиката движи света, а всъщност света го движи познанието.
Николай Цонков, БСП: Мога да похваля все пак управлението, че са отпуснали два милиона лева по програмата за млади учени в БАН, но това е работа на парче, нямаме политика за цялостно решаване на проблемите.

Докладът на БАН завърши с апел към депутатите да обърнат повече внимание на науката, когато гласуват следващия държавен бюджет.

БАН ще загуби половината си учени до шест години

БАН ще загуби половината си учени до шест години

Според данните на председателя на научната академия до шест години над 1300 човека трябва да се пенсионират. Проблем за институцията остава недофинаси...