Според данните на председателя на научната академия до шест години над 1300 човека трябва да се пенсионират. Проблем за институцията остава недофинасирането.

Българската академия на науките ще загуби над половината от учените си до шест години, защото те трябва да се пенсионират. Това обяви председателят на научната институция академик Юлиан Ревалски. Той представи пред депутатите в пленарната зала последния годишен доклад на БАН. Според записаните в него данни, в момента в академията работят над 2500 души. Над 1300 от тях са в близка до пенсионната възраст.

Юлиан Ревалски: След шест-седем години нивото на учените в БАН ще остане критично малко, затова апелирам към устойчива политика за насърчаване на младите учени=

Според отчета на БАН в момента близо 66% от държавната субсидия предоставяна на институцията отива за заплати. Недостатъчно по думите на академик Ревалски е и субсидирането на докторанти, които са бъдещите учени.

Юлиан Ревалски: Необходимо е държавата да ни помогне и при парите за капиталово строителство. В момента със собствени средства можем да си позволим само аварийни ремонти и поддържа на сградите. Не можем да вложим средства в допълнително развитие на базата си, а произвеждаме повече от половината научна продукция в страната.

По думите на акад. Ревалски остава нисък социалният статус на изследователите, а държавата все още няма устойчива политика за насърчаване на науката.