Бюджетът е балансиран и това се осъзнава от хората, които работят в сферата на културата. Над 22 млн. лева е увеличението за Министерство на културата. Това заяви в студиото на "Още от деня" министърът на културата Боил Банов в началото на коментара си за "Бюджет 2020".

По думите му са "подсигурени 10% увеличение в рамките на администрацията, което правителството дава".

Боил Банов - министър на културата: Подсигурени са не само хората в бюджета на министерството, а и общините, защото голяма част музеите, галериите са в общините. Подсигурени са и читалищата с 10% увеличение, както и с допълнителни пари за дейности.

Той уточни, че това касае "човешкия ресурс", а материалната база се поддържа чрез "различни програми и механизми в зависимост от това къде е и кой отговаря за нея".

Според министър Банов "повечето сфери в областта на културата - галерии, музеи, сценични изкуства, театри, опери, филхармонии, симфониети, работят под формата на делегиран бюджет", което дава възможности за увеличение на основните заплати и осигуряване на допълнително материално стимулиране в голяма част на страната.

За него културата е "най-сериозният конвертируем продукт" на страната ни и бюджетът в областта на културата през последните години е балансиран.

Боил Банов - министър на културата: Спрямо бюджетите на огромни държави - например Германия, е едно, но спрямо Черна гора - страна от нашата черга, нашият бюджет е над 12 пъти по-голям.

Той е убеден, че финансирането на БНТ трябва да се обвърже с програмата. Според него не бива субсидията на обществените медии да бъде заложена в закона като постоянен процент от БВП.

Боил Банов – министър на културата: Изниква един сериозен въпрос - за какво съдържание и колко струва минута от това съдържание. На този въпрос трябва да се отговаря сериозно и адекватно. Сигурен съм, че тогава ще има и механизми за финансиране, ще има и повече финансиране.

Боил Банов предположи, че "ако директорът на телевизията с неговия борд и всякакви структури предложат програма, която е достойна за една обществена телевизия, и сметнат колко това струва като екранно време", никой няма да откаже повече средства.

Какво още каза министърът на културата вижте във видеото.