Очаква се "Басейнова дирекция" - Пловдив да даде подробни предписания как да се обезопаси дигата на река Чая при село Катуница.

Катуница, Садово

Там беше обявено частично бедствено положение заради опасност от наводнение. Защитната стена е поддала и започнала да се руши. Опасният участък е само на метри от улица и къщи. Подпорната стена на река Чая е строена през 80-те години на миналия век, съоръжението пази село Катуница от наводнения.

Частично бедствено положение обявиха в пловдивското село Катуница

Частично бедствено положение обявиха в пловдивското село Катуница

Частично бедствено положение обявиха в пловдивското село Катуница заради опасност от наводнение. Защитна стена на река Чая се разцепи и всеки момент м...