Експерти от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" извършиха повторна проверка по сигнал за замърсяване на река Въча. Установено е, че в реката продължава изпускането на отработени води със същия оцветен белезникав характер.

В ранния следобед беше преустановена работата на ВЕЦ "Въча 1", като е намерено техническо решение за осигуряване на оводняването на коритото на река "Въча".

Басейнова дирекция е издала предписание на НЕК ЕАД за незабавно преустановяване изпускането в река Въча. Заради неспазване на предписанието днес беше преустановена работата на ВЕЦ "Въча 1", а дирекцията стартира административнонаказателна процедура срещу НЕК.

Източникът на замърсяване беше установен още вчера при проверка на съвместен екип от експерти на БДИБР, РИОСВ - Пловдив и Регионалната лаборатория - Пловдив към ИАОС. При оглед на мястото на изтичане на преработени води от ВЕЦ "Въча 1" в река Въча са констатирани петна, образуващи филм по водната повърхност.

Продължава проверката за замърсяването в река Въча

Продължава проверката за замърсяването в река Въча

Няма данни за сериозно замърсяване на водите на река Въча. Това е показала първоначалната проверка в района.