Българският червен кръст направи отчет на постигнатото през последните четири години. Това е 65-тото общо събрание на организацията.

Сред гостите на най-висшия форум на Българския червен кръст бяха Гълъб Донев като представител на президента Румен Радев и омбудсманът Мая Манолова. Днес членовете на организацията са над 150 000. Освен хуманитарно подпомагане Армията на червения кръст подпомага парично уязвими лица, дава здравна и психологична помощ, провежда спасителни акции. Утре делегатите ще изберат председател на организацията, Национален съвет и ще приемат план и бюджет на организацията за 2017 г.