Хранителните запаси подготвени от доброволците на Българския червен кръст за социално слаби домакинства стоят нераздадени. За тази година са предвидени пакети с храни за 543 000 български граждани. Пунктовете на БЧК, в които може да се получат подобни хранителни пакети, са 213.