БДЖ започва открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Закупуване и поддръжка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД", съобщиха от компанията. Срокът за получаване на оферти е до 16:45 ч на 12 октомври 2018 г. Отварянето на офертите ще е на 15 октомври 2018 г. от 13 ч в административната сграда на дружеството в София.

Обхватът на поръчката включва две основни дейности: доставка на 42 нови мотрисни влакове съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация; осъществяване на пълна техническа поддръжка на доставените 42 мотрисни влака за период до 15 години, включително капитален ремонт, но не повече от 2 800 000 километра пробег на влак.

Прогнозната стойност на поръчката е 675 млн. лева без ДДС.

Държавата отпусна близо 104 млн. лева помощ за БДЖ

Държавата отпусна близо 104 млн. лева помощ за БДЖ

Правителството одобри допълнителни плащания от централния бюджет към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер н...