Държавите в Южна и Източна Европа, включително България, са изложени в по-голяма степен на замърсители на въздуха като фини прахови частици и озон. Това се казва в доклад на Европейската агенция за околна среда, която се намира в Копенхаген. В анализа се подчертава, че за успешното справяне с проблемите на околната среда са необходими мерки и в социалната област.

В доклада на агенцията се прави връзка между социалните и демографските неравенства в Европа и излагането на замърсяване на въздуха, шум и екстремни температури. Колкото по-бедна е една държава, толкова по-мръсен е въздухът в нея и е по-шумно. София е на първо място сред европейските градове по съкращаване на човешкия живот заради прекомерен шум.

Възможно справяне с проблема, според агенцията, е въвеждането на зони с ниски емисии в градските центрове, като по-този начин ще се намалят замърсяването и шума. Забраната на въглищата би довела до подобряване на качеството на въздуха. Подобна забрана обаче би трябвало да свързана със субсидии за преминаване към по-чисти варианти за отопление за домакинствата с ниски доходи.

Южните и югоизточните региони на Европа, разбираемо, са засегнати в по-голяма степен от по-високите температури. За много области в България, Хърватия, Гърция, Италия, Португалия и Испания горещините имат пагубни последствия за здравето. Според анализа особено засегнати са хората с ниски доходи и образование, безработните и възрастните. Те не успяват да реагират адекватно на екстремните температури.

Същото важи и за ниските температури през зимата. В някои по-бедни части на Европа голям брой хора не са в състояние да поддържат домовете си достатъчно отоплени поради лошото качество на жилищата и цената на енергията. В резултат на това продължават да се наблюдават заболявания и смъртни случаи, свързани с излагане на ниски температури. В България почти 40% от домакинствата трудно поддържат топли жилищата си през зимата.

За по-чист въздух: продължава почистването на столични улици и булеварди

За по-чист въздух: продължава почистването на столични улици и булеварди

Със затоплянето на времето в София продължава почистването на булеварди и улици от наноси и кал. Снощи екипи на поддържащите фирми миха "Симеоновско ш...