Взети са необходимите мерки за укрепване на преливника, който е доста разрушен. Обилното снеготопене през последните два дни е повишило значително нивата на язовира. Хората от 8 къщи в село Бързина вече са евакуирани от домовете си, а в Ботево са в готовност да бъдат изведени при евентуална опасност.

Ботево, Хайредин Бързина, Хайредин Рогозен, Хайредин

Втори ден жители на село Бързина, чиито домове се намират по поречието на реката, са евакуирани. Това се наложило заради повишеното ниво на река Бързица, в която се излива водата от язовир Рогозен. Само за 5-6 часа реката придошла почти на 3 метра от къщите.

Йорданка Ангелова: Дойдоха и ни казаха, че трябва да се евакуираме. Язовирът има опасност да скъса стената.
Миглена Димитрова: Две деца имам тука. няма как да не се страхуваш. Като дойде нощеска какво правиш?

Екипи на Гражданска защита и пожарната изпомпват водата през язовирната стена, тъй като преливникът е доста разрушен и има опасност да бъдат залети две от селата - Бързина и Ботево.

Тодор Алексиев - кмет на Община Хайредин: Ние се опитваме да намалим водата на язовира и хвърляме скална заскалявка вътре в преливника на язовира с цел да намалим скоростта на водата. Проблемът е всъщност, ако той се обруши тотално и тогава цялата маса ще тръгне към следващия язовир в каскадата - язовир Бързина.

Преливникът беше разрушен преди две години при рязко повишаване нивото на язовира след продължителни дъждове и тогава е било предприето аварийно укрепване. Язовир Рогозен е последен от каскада с 15 водоема. От общината казаха, че очакват скоро ситуацията да се нормализира.