Бедствено положение е обявено в граничната община Брегово заради наводнение. Залети са помпени станции за питейна вода, както и земеделски земи. Опасността е от прииждащи от съседна Сърбия води след снеготопенето. Високо е и нивото на граничната река Тимок, затова се следи състоянието на дигите.

Под вода вече са градският стадион, както и дворовете на къщите. Според кмета на общината наводнението може да причини и екологичен проблем.

Милчо Лалов, кмет на община Брегово.: „Тези води, които ги гледаме в момента, не могат да бъдат води дъждовни и от топенето на снегове. По всяка вероятност това са води, които се изпускат оt територията на Сърбия. Ако преминават през флотационни съоръжения на мини Бор, екологичното замърсяване ще бъде много тежка катастрофа за жителите на община Брегово. "

Въпреки, че рискът от наводнение е само за град Брегово, бедствена ситуация е обявена в цялата община, защото има риск от замърсяване на водата.

Милчо Лалов, кмет на община Брегово.: „С тези води са залети и част и помпените станции, които подават питейна вода на няколко населени места на територията на община Брегово."

Спряно е водоподаването от помпената станция, която е до залетите територии, казаха от Областната управа и увериха, че опасност от замърсяване на водата няма. За да се спре разлива, е направен разрез по дигата на река Тимок.

Георги Георгиев, началник Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението"- Видин: „Този разрез, който виждате, той е за да можем да отведем водите към река Тимок, тъй като нивото на река Тимок е видимо по-ниско, отколкото е нивото на водите, които са навлезли зад защитната дига. Така, че в момента нивото на Тимок не е меродавно, то е, дори работи в наша полза."

Извършен е оглед по цялото протежение на дигата по реката и са набелязани критични участъци. В Брегово хората вече спасяват животните.

- жителка на града: „Имаме две крави, едно теле, три кози. Чудя се къде ще ги пренесем нощеска. Ако продължава така, направо си е опасно."

За област Видин бедствена ситуация е обявена и за село Иново, заради прекъсната дига на река до населеното място.