"Български Енергиен Холдинг" ЕАД избра ИНГ Банк Н.В. – клон София за изпълнител за издаване на банкова гаранция, обезпечаваща задължението за плащане на 2/3 от имуществената санкция, наложена от Европейската комисия на БЕХ Група, съобщиха от пресцентъра на холдинга.

На 8-ми март 2019 г., в резултат на проведена процедура за избор на кредитна институция за издаване на банкова гаранция, обезпечаваща задължението за плащане на 2/3 от имуществената санкция, наложена от Европейската комисия на БЕХ Група по Дело АТ.39849 БЕХ-газ, ИНГ Банк Н.В. – клон София, е избрана за изпълнител.

Банката ще предостави банкова гаранция за обезпечаване задълженията на "Български енергиен холдинг" ЕАД и дъщерното му дружество "Булгаргаз" ЕАД по наложената глоба.

Процедурата е проведена по реда на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции (Приложение № 3) към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и в съответствие с изискванията на Европейската комисия.

Предстоят преговори между "Български енергиен холдинг" ЕАД и ИНГ Банк Н.В. – клон София във връзка с уточняване на клаузите на договора за издаване на банкова гаранция.

 БЕХ подаде жалба срещу решението на ЕК и глобата от 77 млн. евро

БЕХ подаде жалба срещу решението на ЕК и глобата от 77 млн. евро

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД (БЕХ) и дъщерните му дружества "Булгаргаз" ЕАД и "Булгартрансгаз" ЕАД подадоха жалба срещу Решението на Европейската...