След Пазарджик и в Стара Загора забраниха носенето на бурки, фереджета и други аксесоари, които закриват лицето и пречат за разпознаването му на обещствени места. Решението беше прието с мнозинство на заседание на заседание на Общинския съвет с мнозинство.

Стара Загора

Против гласуваха само двама представители на ДПС. За неспазване на забраната ще се налагат глоби в размер до 2000 лева. Съветниците ограничиха и провеждането на нетрадиционните религиозни прояви на обществени места в Стара Загора. Със заповед на кмета на Общината, ще бъдат регламентирани местата, на които е допустимо извършването на религиозни обреди.