Липсата на канализация в 21-ви век е абсурд, който далеч не се изчерпва с неудобството за хората. В десетките населени места и вилни зони край морето липсата на канализация предизвиква свлачища, носи негативи за туризма и отказва бизнеса от инвестиции.

Варна

Колкото и невероятно да звучи, в една от най-големите области в страната – Варненската, липсата на канализация е нещо нормално. Единствено в общинските центрове има изградена система от канали за отпадни води. В останалите населени места домакинствата ползват септични ями.

Станимира Вълкова, жител на село Близнаци
"Септичната яма се пълни почти на два месеца трябва да я почистваме. За да я изчистим, най-малко 250 лева струва почистването. Много е трудно."
Пеньо Костов
"Да не говорим за това, че замърсяваме околната среда, подпочвени води, това са вече всеизвестни неща."

Септичните ями и липсата на канализация са основните причини за образуването на свлачища по крайбрежието. Не са правени изчисления какви приходи губят общините и бизнеса от това, но сумите не са никак малки.

Стоян Пасев, Областен управител на Варненска област
"Говорим за милиони, които не постъпват поради липсата на пречиствателни станции и канализации."
Стоян Маринов, Варненска туристическа камара
"Така че ако искаме да развиваме туризъм в дадено място, то трябва да има съответните инфраструктурните елементи, в това число канализация и пречиствателни станции."

Според европейските директиви, до 2018 година не трябва да има домакинство в България, което да не е свързано за канализационна мрежа. За това се чака отварянето на европейските програми от новия програмен период, за да се кандидатства за финансиране.