Някои от обменните бюра в Пловдив отвориха днес без обявен курс продава за британската лира. Търсене обаче имаше.

Пловдив