Община Пловдив се отказва от изграждането на паркинг под „Пеещите фонтани” в Цар Симеоновата градина. Въпреки убедеността на кмета Иван Тотев, че проектът е икономически изгоден и необходим за града, на този етап паркинг няма да се прави заради липсата...

Община Пловдив се отказва от изграждането на паркинг под „Пеещите фонтани” в Цар Симеоновата градина. Въпреки убедеността на кмета Иван Тотев, че проектът е икономически изгоден и необходим за града, на този етап паркинг няма да се прави заради липсата на средства.