Безкръвни операции ще могат да се правят вече и в град Гоце Делчев. Това ще стане факт благодарение на сътрудничество между общинската болница в града и Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов“ - град София.

Гоце Делчев

Гоцеделчевската болница разполага със съвременна апаратура, която дава възможност на специалистите да извършват безкръвни хирургични операции определени от нивото на болничното заведение. Това каза професор Владислав Христов – началник на втора хирургична клиника в Пирогов, който бе на работно посещение в гоцеделчевската многопрофилна болница.

Проф. Владислав Христов – началник на втора хирургична клиника в "Пирогов": "Това, което може да се започне в град Гоце Делчев - в болницата и в хирургичното отделение, най-вече е лапароскопската, извършване на безкръвни операции на отстраняване на болен жлъчен мехур, също така има възможност при остър апандисит да бъде извършена безкръвна операция.

Екипи на професор Христов съвместно с лекари от Гоце Делчев ще работят заедно в определени дни в месеца. До момента в болницата в Гоце Делчев са направени няколко безкръвни операции.