През новата година Община Балчик организира безплатно обучение за хората в предпенсионна възраст. Предлаганите специалности са по специалностите пекар, водопроводчик, администратор, охранител и детегледач. Финансирането е осигурено по съвместната програма „ИНТЕРРЕГ Румъния – България“ за повишаване на конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст.

Варна Балчик

Желаещите да се включат в курсовете трябва да са на възраст между 55 и 70 години и да имат завършено средно образование. С предимство ще бъдат записвани тези, които са безработни в момента. Одобрените задължително ще преминат през компютърен курс за начинаещи и чуждоезиково обучение по избор. Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в административната сграда на Община Балчик до 15 февруари.