Безработицата сред българите в трудоспособна възраст е 13,2%. Това сочат последните данни на Националния статистически институт. От Агенцията по заетостта, обаче, отчитат и положителни тенденции за раздвижване на икономиката и отваряне на нови работни...

Безработицата сред българите в трудоспособна възраст е 13,2%. Това сочат последните данни на Националния статистически институт. От Агенцията по заетостта, обаче, отчитат и положителни тенденции за раздвижване на икономиката и отваряне на нови работни места.