Безработицата в ЕС е била 7 на сто през май, оставайки стабилна спрямо април и отчитайки понижение спрямо нивото от 7,7 на сто от май миналата година, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си. Майското равнище на показателя е най-ниското от август 2008 година. В еврозоната за май е отчетена безработица от 8,4 на сто, без промяна спрямо април и понижение спрямо 9,2 на сто през същия месец на 2017 година.

Спрямо април 2018 г. броят на безработните е намалял със 125 000 в ЕС и със 154 000 в еврозоната. На годишна основа безработните са намалели с 1,828 милиона в ЕС и с 1,252 милиона в еврозоната.

В България през май безработицата се е понижила леко до 5 на сто след 5,1 на сто през април и 6,2 на сто през май миналата година.

Сред страните членки на ЕС най-ниски нива на безработица през май са отчетени в Чехия (2,3 на сто) и Германия (3,4 на сто). Най-висок показателят е бил в Гърция (20,1 на сто през март) и Испания (15,8 на сто).

Спрямо същия месец на миналата година безработицата е спаднала във всички страни членки, като най-силни са пониженията в Кипър (от 11,4 на сто до 8,4 на сто), Хърватия (от 11,3 на сто до 8,9 на сто), Гърция (от 22,1 на сто до 20,1 на сто между март 2018 г. и март 2017 година) и Португалия (от 9,2 на сто до 7,3 на сто).

За сравнение, през май безработицата в САЩ се е понижила до 3,8 на сто спрямо 3,9 на сто през април и 4,3 на сто през май 2017 година.