От днес 30 безработни помагат за отстраняването на щетите от наводненията в общините Бургас и Камено. Хората са наети по програма за обучение и заетост, финансирана от държавата и ще помагат на бедстващите в продължение на три месеца.

От днес тези три жени, които от месеци са без работа ще помагат на хората в квартал Г. Езерово да почистят тинята и калта от улиците.

Бонка: "Хем не стоя без работа, хем помагаме на хората."

Надежда: "Помагаме и заплата взимаме."

След като бъдат почистени улиците и домовете на пострадалите безработните ще се включат и в разчистването на наноси от каналите.

Мая Казанджиева-директор на "Социални дейности, здравеопазване и спорт" в Община Бургас: "Ще работят три месеца на 4 часов работен ден. Основно ще изнасят кал, строителни и органични материали от улиците , от дворовете на хората, от обществените сгради. Ще почистват и шахти, когато се приключи с почистването ще помогнат и във възстановяването на настилките и строителните дейности."

Според хората от квартала помощта е от голямо значение, за да се възстановят по- бързо домовете им.

Гергана Трифонова- Ще са в помощ, защото има много засегнати къщи от наводнението с кал."

В община Камено са наети 13 безработни, които са разпределени и помагат на бедстващите села в Черни връх, Равнец и Трояново.