Безработните все по-трудно намират работа в Кюстендил. Една от причините е, че над половината от тях, или 56 % от общо регистрираните в Бюрото по труда, са без специалност и професия.

Кюстендил

Голяма част от хората останали без работа имат начално образование, което също ограничава възможностите им да бъдат наети. През последния месец работодателите са заявили 175 свободни работни места за трите общини Кюстендил, Невестино и Трекляно. Търсят се предимно сервитьори, бармани, шивачки на текстил и обувки, строителни работници. Свободни места има и в сферата на, образованието и административните дейности.