Катеричка в Лондон се покатери по крака на туристка, за да си хапне.

© БТА