Биолози подредиха фотоизложба в Екомузея, посветена на дивия свят на Североизточна България. С нея те припомнят, че няма вредни и полезни животни и за всеки вид има място под слънцето.

Русе

Застрашените животни около нас са много и разчитат и на действията на обикновените хора, а не само на професионалните биолози, разказва уредникът в Екомузея в Русе Венцеслав Петков. Той самият се стреми да обхване повече групи – и деца, и възрастни, на които да обясни, че дори един хвърлен на земята фас може да убие прелитаща наблизо птица.

Венцеслав Петков – уредник в Екомузея в Русе
„Съвсем скоро бях в една детска градина, в която обяснявах подобни неща, и докато говорех, един гларус премина покрай прозореца. На главата му беше закачена найлонова торбичка и той летеше паникьосан.“

Изложбата иска да припомни на хората още, че животните са много чувствителни към промяната на местообитанията. Дори една поляна да ни се струва маловажна, трябва да помним, че тя е хранителна база и място за размножаване на птиците. Освен това е недопустимо да се убиват животни само защото хората смятат, че са опасни. Всички те имат своята роля в природата.

Венцеслав Петков – уредник в Екомузея в Русе
„Ние не можем да си позволим да убиваме хора, които не ни харесват просто. Същото е и с животните.“

А изложбата ще остане в залите на Екомузея до края на април.