Прогнозата е на земеделския министър Румен Порожанов. Той напомни, че намалението на парите за България през новия период ще бъде минимално - под 1%.

Подробности за разпределението на намаления бюджет за земеделие - от Зоя Велинова.

Дебатите по общата селскостопанска политика след 2020 г. започват утре в НДК, но още от днес при обиколката си в страната земеделските министри обсъждаха най-спорните въпроси. Сред тях е с колко ще бъдат намалени евросредствата за земеделие заради Брекзит и усложнената бюджетна ситуация.

Фил Хоган, Европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони: Всеки фермер се тревожи за пазарната подкрепа от Евросъюза, която ще получава и с право, тъй като тя е основен източник на доходи.

Очакваме 5 -процентно намаление на общия бюджет за земеделие. От друга страна всички премиери искат да харчат повече за сигурност, миграция и отбрана и по-малко за земеделие. Затова защитата на фермерите ще бъде наш приоритет.

Според земеделския министър Румен Порожанов за повечето от европейските страни ще има намаляване на плащанията. За България то е под 1%.

Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите: За всички големи страни - членки намалението е 3.9 %. Единствено балтийските държави и Словакия имат увеличение. Така че вече имаме първи стъпки на сближаване на нивата на плащанията.

Обсъжда се и много по-нисък таван на плащанията, но България ще защитава да се запази стария, който е 300 000 лева. Много от важните въпроси на бъдещата селскостопанска политика, които целят опростяване и модернизиране - тепърва ще се уточняват.

Това, което със сигурност се знае е, че преките плащания ще останат основни в новата селскостопанска политика след 2020 г. С приоритет ще се подпомагат младите фермери, както малките и средни стопанства, които са по-голямата част от земеделския сектор на Евросъюза.

Утре дебатите по финансовите инструменти за земеделие и развитие на селските райони в Евросъюза продължават на четвъртата годишна европейска конференция в НДК.