Социалният министър Бисер Петков се срещна с майки на младежи с множество увреждания във Варна. Жените живеят в палатков лагер в центъра на града в подкрепа на майките в столицата, които призовават за спешни реформи в системата. Повод за срещата станаха предложенията за промени в Закона за личната помощ.

Варна

Павлинка е на 32 години, с множество увреждания и има нужда от целодневна грижа.

Нели Тодорова, майка на Павлинка: "Макар и трудно успяваме да се справим...не, не няма да плачкаш. Съжалявам, тя е много емоционална. Плаче и за хубаво и за лошо."

Социалният министър Бисер Петков поиска да научи за проблемите им и да обсъдят промените в Закона за личната помощ.

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: "Считате ли, че това е нещото, което ще реши проблемите ви, защото ние като министерство не сме загърбили проблема и от февруари на практика работим по подготовка на закон за хората с увреждания, който да реши на всички хора с увреждания проблемите."
Диана Димитрова: "Имаме такава крещяща нужда от някаква стъпка, защото хората, които са с най-тежки увреждания след 18 години са в най-тежко положение. Те са оставени да вегетират. Това е геноцид."

Исканите от майките промени в Закона за личната помощ предвиждат след индивидуална оценка да се полагат до 330 часа помощ месечно.

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: "Нашите разчети показват, че това изисква много голям ресурс, който се опасявам, че обществото като цяло няма да възприеме."
Диана Димитрова: "Направете пет услуги, направете десет, двайсет работещи. От там ще дойдат парите. В момента ние обслужваме системата, а бихме искали тя да ни подкрепя и да ни помага."

Майките настояват за индивидуален подход и избор на социалните услуги, които са им нужни. Министър Петков добави още, че се разработва план за дългосрочна грижа, който да е в услуга на младежите с множество увреждания.

© БТА