България въвежда през 1979 година смяната на зимното с лятно часово време. Сега бизнесът у нас иска само лятно часово време. Работодателите са изчислили, че преките и косвени щети от сезонното местене на стрелките възлизат на около 400 милиона лева годишно.

Добрин Иванов, Асоциацията на индустриалния капитал: Българската индустрия е за лятно време. Смяната на часовото време нанася повече вреди, отколкото ползи. Хората заболяват повече, работят по-малко, не се чувстват комфортно. Увеличават се инфаркти, инсулти, катастрофи, трудови злополуки. Щетите, които нанася смяната на работното време, са между 300 и 400 милиона лв. годишно.
Румен Драганов, Институт за анализи и оценки в туризма: Туризмът избира лятното часово време поради динамиката на нашите пътувания. Ние имаме доста повече време, един час повече, ако можем да кажем, за туристически атракции. И имаме възможност за повече свободно време и на заетите в други дейности, за да могат да използват вечерите си за развлечение. По-дълго време през вечерта, особено за ресторантьорите, е изключително изгодно. Във всички случаи става дума за милиони и този 1 час е много важен.