Светът е голям, колкото са големите мечтите ти - в потвърждение на това вижте как трима българи изобретиха биоразградимо фолио, с което събраха погледа на световните иноватори. Ето как с малко пари от Европейския съюз и много смелост, те променят живота си и... планетата.