Българинът е с накърнено чувство за справедливост заради липсата на на бърз справедлив съдебен процес. Това показва първото изследване на Европейския институт за анализи и стратегии. Подробно резултатите ще бъдат представени на 26 януари. За първи път в "Още от деня" директорът на института Бранимир Ботев представи някои ясни послания, които гражданите отправят с резултатите от това изследване.

Българските граждани считат, че най-същественото външно влияние върху работата на съдебната система упражняват политиците и политическите партии и насочват с отговорите си, че това влияние трябва да бъде преодоляно.

В множество въпроси тежестта на намесата на политическите партии е много ясно отразена. Хората искат на първо място да бъде отстранена тази намеса и успоредно с това искат бързо, справедливо и прозрачно съдопроизводство, обясни Бранимир Ботев.

Посланията, които гражданите отправят с резултатите от това изследване са:

- хората са склонни да подкрепят една доста строга политика от страна на съдебната власт. Искат се по-големи права за прокуратурата, по-големи права за полицията. Искат съдиите да постановяват присъдите бързо и то с най-висока строгост, да се постановява най-високото наказание. Те са готови това да го направят именно за да получат липсващото им чувство за справедливост.

Нито една партия, нито един политик не трябва да си позволява от тук насетне са си позволява, че има монопол върху гражданското мнение и да говори от името на българските граждани за съдебната система, коментира още Бранимир Ботев.

Другият извод е, че голяма част от това, което твърдят политиците, не съвпада с мнението на гражданите.

Директорът на Европейския институт за анализи и стратегии покани политиците на пресконференцията да се запознаят подробно с резултатите и с реалното становище на хората за съдебната система.Самото изследване е финансирано от Европейския институт, направено е по възможно най-съвременната технология - на убесайт базирана платформа с над 1000 респонденти, с много висока степен на представителност и представлява национално представителна извадка за страната.

Докладът вече е изпратен до Европейската лига за икономическо сътрудничество и до всички европейски институции, които участват в мониторинга за България. На практика Европейския институт за анализи и стратегии е отворен към широката общественост за дискусия за всичко онова, което показва изследването.