Българите често попадат в ситуации на трудова експлоатация зад граница, твърдят експерти от международната неправителствена организация "А21". Най-често те се подлъгват от обяви във Фейсбук или други социални мрежи, или от т. нар. фирми посредници. Кой защитава работниците, ако попаднат в опасна ситуация зад граница, кои закони регламентират техните права разказва репортерът ни Мина Петрова.

При случаите на трудова експлоатация, в сила е законодателството на въпросната държава, където е човекът. Посолствата познават това законодателство и могат да помогнат на всеки, който попадне в опасна ситуация.

Телефон за сигнали в Европа

Една от най-големите международни организации срещу борба на трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация е открила и телефонна линия с номер 0800 20 100. Денонощно, безплатно и анонимно, всеки, който има нужда може да звънне за помощ, или дори само за съвет.

Задължения на трудовия посредник

Случаи на модерно робство или на трудова експлоатация може да има ако има тристранно отношение между работник, фирма посредник и фирма наемател в чужбина. Тогава - работникът бива нает от фирмата посредник, която го изпраща към фирмата наемател в чужбина. Работникът има задължения към фирмата посредник.

Фирмата посредник има задължения към фирмата наемател в чужбина - да предостави работниците. Фирмата наемател има задължения към фирмата посредник - да им изплати определена сума за всеки работник. Но задълженията към работника не са описани за нито една от фирмите.

Синдикати - закрила

Българските синдикати и неправителствени организации нямат законови правомощия за закрила на работниците, но работят в сътрудничество с други такива институции и винаги могат да помогнат на човек, който се озове в ситуация на трудова експлоатация.