Предстоящият окончателен развод на Великобритания с ЕС вече дава отражение върху бизнеса у нас. Някои от компаниите, които реализират своята продукция на пазара на Острова, вече са намалили износа си.