България и Румъния са европейските страни с най-много жертви на трафика на хора. Според последните тенденции, социалните мрежи играят все по-ключова роля в набирането на хора с цел сексуална и трудова експлоатация и дори насилствен брак. 339 са жертвите на трафик от началото на годината у нас, като значителна част от тях са жени.

Вероятно и на вас се е случвало да получавате покани за приятелство във Фейсбук от подозрителни профили с екзотични имена зад тях. Шансът това да бъде принцът от приказките е минимален. Световните тенденции сочат, че именно по този начин потенциални престъпници и дори терористи с арабски произход набират жертви за принудително или фиктивно сключване на брак, който дава билет за свободно движение на територията на Европейския съюз. Интернет и социалните мрежи са механизъм не само за "зарибяване" на жертви, но и за контрол.

Камелия Димитрова - секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора: "Чрез постоянните чат сесии, чрез споделяне на локации, чрез инсталирани камери на местата на експлоатация, трафикантите следят всяко едно движение на пострадалите."

Интернет все по-често се използва за разпространение на порнографски материали, а след това и за изнудване на заснетите хора в тях. В този случай най-уязвими са децата, младите жени и хората с по-ниска интернет култура, които са застрашени да влязат в тъмната статистика за трафика на хора. Бедност, социално изключване, отпадане от училище-това са причините, заради които България е сред основните страни, от които чрез измамни обещания се набират хора за трафик в Европа.

Камелия Димитрова - секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора: "Все още преобладават случаите на сексуална експлоатация, следвани от тези с цел трудова експлоатация и така типичния български феномен - трафик с цел продажба на деца."

Ако ви предлагат изключително примамливи оферти за земеделска работа в чужбина, не бързайте да се доверявате и внимателно проучете. Има риск бъдете въвлечени в схема за полагане на робски труд. Великобритания често е адресът, където много българи работят във ферми при потресаващи условия.

Лин Чарлз - зам.-посланик на Великобритания: "Надяваме се през следващата година да работим с бизнеса в България и с британски ферми, така че да се направи необходимото срещу робските условия на труд."

Много от хората, попаднали в мрежите на трафиканти, често се отмятат от показанията си пред съда заради страх или неразбиране на реалния проблем.