Четвърти епизод.

Един разговор като клетва пред кръста на Спасителя в обширните полета на Дунавската равнина.

Вижте повече за кампанията България от край до край