Пети епизод.

За религията, нуждата от доброта и спасението и за обърканите съзнания и фанатизма. Ще остане време през насълзени очи да си поговорим и за обичта към България.

Вижте повече за кампанията България от край до край