Министерският съвет взе решение, според което България ще подкрепи кандидатурите на 14 съдии на Общия съд на ЕС.

Въпросът за назначаването на съдиите ще бъде разгледан на 29 май в Брюксел на заседанието на ниво представители на правителствата на държавите членки (КОРЕПЕР II).

Според Договора за функционирането на ЕС на всеки три години се извършва частична подмяна на съдиите в Общия съд, като членовете, чийто мандат изтича, могат да бъдат преизбирани.