В полза на България приключи арбитражното дело, заведено от Държавния резервен фонд на Султаната Оман, съобщи Българската народна банка.

Претенциите на Държавния резервен фонд, в качеството му на акционер в КТБ, се основаваха на твърдение, че България е нарушила стандартите за третиране на чуждестранни инвеститори, установени в Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между България и Султанат Оман, чрез действията на българското правителство, Българската народна банка и българския съд, свързани с поставянето под специален надзор на „КТБ“ АД и отнемането на лиценза на „Корпоративна търговска банка“.

Държавният резервен фонд претендираше обезщетение от 80 милиона евро.

По време на защитата в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове бяха представени писмени свидетелства от представители на ръководството на БНБ, както и становища от авторитетни световни експерти.

В резултат от успешната защита на българската страна Държавният резервен фонд на Султаната Оман се отказа от исковете си срещу БНБ и другите органи на Република България. Този изход на делото изключва и възможността същите искове да бъдат предявени наново пред този или друг международен трибунал.

Приключването на делото в полза на България доказа законосъобразността на атакуваните от Държавния резервен фонд на Султаната Оман действия и решения на БНБ, свързани с „Корпоративна търговска банка“.

Делото бе заведено на 22 октомври 2015 г. в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове. В него България беше представлявана от експерти на Министерството на финансите и водещи адвокатски кантори.

Владислав Горанов: Искът на Оманския фонд е неоснователен

Владислав Горанов: Искът на Оманския фонд е неоснователен

Искът на Оманския държавен инвестиционен фонд от 150 млн.