Съвместната експертна комисия между България и Северна Македония не успя да стигне до съгласие за общо честване на личността на Гоце Делчев. Комисията заседава за пети път и има за цел да разреши исторически и образователни въпроси между двете страни.

На днешното заседание бе обсъдено и съдържанието на учебниците за пети и шести клас, покриващо периода на Античността. И там експертите установиха сериозни различия в позицията си, включително и по отношение посещението на апостол Павел на Балканите. От комисията смятат, че предстои да изгладят различията си на следващото заседание през май.

Членовете на комисията от двете страни се опитват да сближат мненията си и да изготвят предварителни препоръки, които могат да бъдат приети в окончателната форма на следващото заседание в началото на юни и след това да бъдат дадени като препоръки и за двете правителства.