Българската банка за развитие ще поеме ролята на финансираща институция по плана InvestEU. Тази програма на Европейския съюз наследява "плана Юнкер" и ще подкрепя частния сектор в европейската икономика. Новината беше оповестена при отбелязването на 20-годишнината на българската банка за развитие.

Като представител на собственика на капитала, министърът на икономиката Емил Караниколов отчете изключително добри финансови резултати на банката.

По новата програма InvestEU ще бъде отпуснат финансов ресурс за 570 милиарда евро за малки и стартиращи фирми в европейски страни.

Българската банка за развитие финансираше у нас програмата за енергийна ефективност и е готова по новата програма да подкрепи изключително значими за обществото проекти.

Стоян Мавродиев, главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие: По примера на успешната инициатива за енергоспестяващи мерки в българските домове банката е готова да структурира и да финансира програма за социална инфраструктура за изграждане на детски градини в страната. Могат да бъдат подкрепени и трансгранични проекти, което е важно за нашите партньори от държавите кандидат-членки за ЕС в региона.