Тази програма на Европейския съюз наследява плана "Юнкер" и ще подкрепя частния сектор в европейската икономика. Новината беше съобщена при отбелязването на 20-aта годишнина на банката.

Като представител на държавата, която е собственик на капитала, министърът на икономиката Емил Караниколов отчете изключително добри финансови резултати на банката. Бизнесът в България е получил кредити в размер на 400 млн. лв. през миналата година. Така банката изпълнява основното си задължение да подобрява икономическия и експортния потенциал на страната.

Емил Караниколов - министър на икономиката: Като насърчителна финансова институция на ББР е възложено да прилага схеми и инструменти за финансиране на публични инвестиции, които са приоритет за икономиката ни.

По новата инициатива "InvestEU" ще бъде събран капитал от 650 милиарда евро за кредитиране на малки и стартиращи фирми в европейски страни. Банката за развитие финансираше у нас програмата за енергийна ефективност и е готова с натрупания опит да подкрепи изключително значими за обществото проекти и по новата програма.

Стоян Мавродиев - главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие: По примера на успешната инициатива за енергоспестяващи мерки в българските домове банката е готова да финансира и програма за социална инфраструктура за изграждане на детски градини в страната. Могат да бъдат подкрепени и трансгранични проекти, което е важно за нашите партньори от държавите кандидат-членки за ЕС в региона.

11 банки-партньори ще ползват оповестената днес интернет платформа, за да представят свои проекти.

© БГНЕС