Община Каварна работи по проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”, съфинансиран от Европейския съюз в рамките на програма Интеррег Румъния-България.

Каварна

Проектът е с основна цел да свърже и обедини учениците в общности, да разшири и развие разбирането им за важността на професионалните умения и готовността за кариерно развитие. Ще бъдат разработени и предоставяни услуги за професионално ориентиране и консултиране на ученици от гимназиалните класове, след като се проучат техните предпочитания и умения. Ще бъде разработена стратегия, по която местните власти и обществените институции да консултират и подкрепят учениците като бъдещи граждани на местните общности. Ще се провеждат местни и областни семинари и посещения при работодатели.