Стародавен обичай за Коледа възраждат българите-католици от врачанското село Бърдарски геран.


Бърдарски Геран, Бяла Слатина

Подобно на коледарите в нощта на Рождество, по домовете тръгва дружина музиканти, предвождани от момчета с ангелски крила. Те носят макет на Витлеемската пещера, наричан от потомците на банатските българи Бетлем. В него е поставена яслата на малкия Исус, домашните животни и влъхвите, които идват да се поклонят пред младенеца.

Коледарите в Бърдарски геран се наричат "бетлемаши" и по традиция правят благослов за здраве и плодородие на всяка къща в селото, на стопаните и на животните в двора. Местните разказват, че някога селото било толкова голямо, че бетлемашит го обикаляли чак до Новата година.